TSTOS PAROLA

TAISTELUOSASTO

23.-24.7.2016 | Ilveskallio, Hattula

Info

TSTOS Parola -tapahtumaa voisi luennehtia isoksi Conquest-tapahtumaksi huomattavasti tiukemmalla osapuolikohtaisella komentorakenteella. Tarkoittaen selkokielellä tiukkoja ryhmärakenteita ja johdettua toimintaa. Tapahtuman kaksi pääosapuolta sijoitetaan omiin tukikohtiin. Osapuolia johtavat erikseen pelinjohdon valitsemat pääliköt jotka voivat itsenäisesti päättää osastonsa toiminnan ja jaottelut pelinjohdon tarjoamien resurssien puitteessa.

Peli alkaa lauantaina 23.7.2016 klo 13:00 ja päättyy 24.7.2016 sunnuntaina noin klo 16:00. Pelialueena on puolustusvoimien harjoitusalue Parolannummen Ilveskalliolla.

Aikataulu

22.7Perjantai
18:00-21:00Ilmoittautuminen
23.7Lauantai
08:00-11:00Ilmoittautuminen
12:00Osapuolikohtaiset käskyjenjaot
13:00Pelin aloitus
03:00Pelitauko tukikohdissa ja kylissä (alueet offgame)
24.7Sunnuntai
09:00Peli jatkuu
16:00Peli päättyy

Tiivistettyä tietoa

Käytännössä TSTO Parola on hidastempoisempi, isompi ja monipuolisempi Conquest.
Fokus pelissä ei ole niinkään lippujen valtaamisessa, vaan johdetussa ryhmätoiminnassa, isossa pelialueessa ja osapuolen yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.
Pelinjohto antaa komentajille päiväkohtaiset tavoitteet, komentaja jakaa tehtävät joukkueittain ja joukkueenjohtajat suorituttavat tehtävät ryhmillä. Tehtävien lisäksi komentajalla on mahdollisuus vallata lippuja aktiivisesti ja niiden kautta avata uusia uudelleensyntymisalueita osapuolensa käyttöön

Tiivistetysti

 • Peli kestää kaksi päivää
 • Ryhmäjaot ovat pysyvämpiä ja peli on hidastempoisempi
 • Komentajien toimintaa kehitetty mm. tarjoamalla heidän käyttöönsä nykyaikainen taistelunjohtojärjestelmä sekä muita työkaluja
 • Pelialue on kooltaan huomattavasti isompi mitä yhdessäkään Conquest-tapahtumassa
 • Pelissä on enemmän pelinjohdon tarjoamia ajoneuvoja, tehtäviä ja tehtäväkohteita pelaajien käytössä
 • Ikäraja on korkeampi


 • Pelin ikärajaksi on asetettu 17-vuotta.
 • Ryhmän- ja joukkueenjohtajat sekä osapuolikomentajat 18-vuotta.
 • Siviiliosapuolet 16-vuotta
 • Muut osapuolet 18-vuotta.


Osapuolikomentaja jakaa pelaaja ryhmiin pelaajien toivomusten, joukkueen ja kykyjen mukaan. Osapuolelle luodaan oma keskustelualue Ehasan foorumeille tai Facebook-yhteisöpalveluun, missä pelaajat voivat jakaa tietoa ja suunitella osapuolen toimintaa


Pelissä on tarkoitus suorittaa erilaisia tehtäviä osapuolen tavoitteen saavuttamiseksi. Osapuolten motiivit ja tavoitteet korostuvat tapahtuman taustajuonessa.

 • Pelaajien apuna on uudelleensyntymispaikkoja havainnollistava status.ehasa.org

 • Ryhmänjohtajien ja komentajan apuna on pelinjohdon tarjoama GPS-paikannukseen perustuva taistelunjohtojärjestelmä, mistä näkee ryhmien liikkeet reaaliajassa

Tapahtuman toteutus

Minkälainen peli TSTOS Parola on?

 • TSTOS Parola on yhdistelmä perinteistä airsoftia, milsimiä ja larppausta. Eniten tapahtumaa voi verrata Ruotsin Berget –pelisarjaan.
 • Pelissä suoritetaan koko ajan päällä olevia tehtäviä/tavoitteita, sekä hetkellisiä tehtäviä/tavoitteita, joita johtajat suorittavat alaisillaan.
 • Peli ei ole kokoajan täyspainotteista taistelua vaan pelitilanne sisältää myös rauhallisempia vaiheita, jolloin et pääse mukaan taisteluun.
 • Pelaajat tulevat hakemaan erilaisia kokemuksia joten pyri ottamaan huomioon tämä ollessasi tekemisissä etenkin siviilien ym. erikoisroolien kanssa.
 • Peliin tulevien ihmisten tulee valmistautua fyysisesti ja henkisesti siihen, että tapahtuma on kestoltaan pitkä (48h) ja alue iso, jolloin varautuminen varusteiden suhteen, pitkiin etäisyyksiin, pitkään kentällä oloon, sään muutoksiin ja unen tarpeeseen sekä ruoan ja veden riittävyyteen on oltava riittävät ja poikkeavat normaalista vkl-pelistä/skenaariosta.
 • TSTOS Parolaan tullessa ei välttämättä ole pakko olla kokemusta ennestään airsoftista tai skenaariopeleistä, mutta tällöin suoritettu asevelvollisuus tai toiminta esim. partiossa on ehdottoman suositeltavaa. Suosittelemme kuitenkin kokeilemaan airsoftia ja osallistumaan muihin peleihin ennen TSTOS Parolaan saapumista, jos epäilet omien taitojesi riittävyyttä sivujen tietojen perusteella.
 • Pelin virallinen kieli on Suomi, mutta tapahtumassa voi olla myös huonommin suomea ymmärtäviä/puhuvia tai englannin kielisiä pelaajia.

Komentorakenne

 • TSTOS Parola nojaa pitkälti pataljoonan komentajan antamiin käskyihin ja ohjeisiin alajohtoportailleen eli komppanian päälliköille/joukkueen johtajille. Nämä taas jakavat tehtävät ja ohjeet eteenpäin alaisilleen eli ryhmänjohtajille. Tieto kulkee pelissä ylhäältä alas ja alhaalta ylös väliportaiden kautta eli jos sinulla/ryhmälläsi on pelillinen ongelma/toivomus yms., vie se eteenpäin joukkueen johtajan kautta, älä suoraan menemällä pataljoonan komentajalle. Näin varmistetaan, että pataljoonan komentaja ei ylityöllisty pelaajien sieltä täältä satelevista ongelmista ja toiveista vaan ne tulevat kootusti komentorakennetta pitkin!
 • Pelissä kaikki taistelevien osapuolien pelaajat kuuluvat johonkin organisaatioon, jolla on johtajansa ja heidän odotetaan noudattavan johtajalta tulleita ohjeita/käskyjä. Tämä ei ole yksinäisten susien peli, jossa kaikki hakevat vain omaa kivaa!
 • Jos sinä/ryhmäsi ette ole tyytyväisiä johonkin, keskustele asiasta lähimmän johtajasi kanssa tai tarpeen mukaan seuraavan tason johtajalle.
 • Muista kuitenkin, että kaikki ovat mukana tapahtumassa vapaaehtoisesti ja tarkoitus on pitää hauskaa koko porukkana!
 • Ennen peliä, osapuolten johtajat perustavat yhteistyössä Ehasan kanssa suunnittelutilat Facebookkiin/Ehasan foorumeille osapuolen johtoa ja pelaajia varten.

Tehtävät

 • Osapuolen päällikkö jakaa tehtävät osapuolensa kesken. Pelinjohto antaa osapuolille niin päiväkohtaisia tavoitteita, kuin yksittäisiä tehtäviä. Myös muut pelaajahahmot pelissä saattavat antaa omia tehtäviään pelaajien vapaaehtoisesti suoritettavaksi.

Luottopelaajat "Trustee"

 • Pelinjohto voi asettaa Ehasa ry:hyn kuulumattoman pelaajan luottopelaajaksi (”Trustee”) ennen tapahtumaa.
 • Luottopelaaja on normaalisti kentällä pelaava henkilö, joka on Ehasa ry:n kokemuksen mukaan todettu luotettavaksi, sovittelevaksi ja fiksuksi pelaajaksi, joka voi sovitella epäselviä tilanteita kentällä, jos pelinjohtoa ei ole paikalla.
 • Luottopelaajan sanaa tulee noudattaa, jollei paikalle saada pelinjohtoa sopimaan tilannetta.
 • Luottopelaajalta löytyy pelinjohdon antama ”Trustee” henkilökortti.

Pelinjohto "Game master"

 • Pelinjohdon saa kiinni numerosta 0400 232630
 • Pelinjohto majoittuu tapahtumassa kartassa merkityssä paikassa(karttaa päivitetään vielä useasti ennen tapahtumaa).
 • Kaikilla osapuolilla (pl. sininen) on pelinjohdon edustaja pelaamassa osana organisaatiota
 • Pelinjohdon tunnistaa kentällä keltaisesta huomioliivistä ja ”Game master” henkilökortista.

Käytös pelissä

 • Tapahtumassa tulee noudattaa Suomen lakeja ja yleisiä hyviä käytöstapoja.
 • Muista, että osa pelaajista saattaa eläytyä ja pelata hahmonsa roolia!
 • Huutelu osumien ottamisesta ei ole sopivaa käytöstä vaan tappaa pelimotivaation muilta! Ilmoita asiasta vastapuolelle kohteliaasti ja tarvittaessa käy keskustelemassa vastapuolen kanssa.
 • Jos pelaaja käyttäytyy sopimattomasti, ilmoita asiasta välittömästi pelinjohdolle.
 • Pelinjohto pitää oikeuden antaa pelaajalle varoitus tai poistaa pelistä sopimattomasta käytöksestä/sääntöjen rikkomisesta. Myös porttikielto muihin Ehasan peleihin on mahdollinen törkeässä tapauksessa.
 • Rikostilanteissa(alueen tahallinen vahingoittaminen, varkaudet, järjestyshäiriöt) asiasta ilmoitetaan viranomaisille.

Epäselvät tilanteet

 1. Pysy rauhallisena, vaikka toinen osapuoli ei pysyisi.
 2. Sovittele asiaa toisen osapuolen kanssa, pyrkikää pääsemään yhteisymmärrykseen ja muistakaa, ettei tämä ole liian vakava harrastus.
 3. Jos ette saa tilannetta soviteltua toisen osapuolen kanssa, kutsukaa paikalle pelinjohdon edustaja tai ”Trustee”.
 4. Äärimmäisissä tilanteissa, ota toisen osapuolen ID numero ylös hihanauhasta ja raportoi tilanne pelinjohdolle jälkikäteen ja selvitämme asian molempien osapuolien kanssa.

Pelimaksu

 • Tapahtuman kulut ovat verrattain suuret Ehasan tavallisiin tapahtumiin, sillä kaikki kalusto, sähkö ja vesi joudutaan tuomaan alueelle erikseen. Myöskin osapuolten telttojen, panssarikaluston, ajoneuvojen, polttoaineiden sekä viestikaluston vuokrakustannukset ottavat siivun pelimaksuista.
 • Tapahtuman kesto sekä suuruus nostaa myös kustannuksia.

Majoittuminen

 • Pelaajat majoittuvat omissa teltoissaan oman osapuolensa tukikohdassa, siviilikylän vieressä tai osapuolen johdon kanssa erikseen sovitussa paikassa.
 • Majoitusteltat ovat pelissä Offgame. Ainoastaan osapuolten komentoteltat ovat Ingame.
 • Majoittuminen rakennusten sisään (siviilit) on sallittua, mutta tällöin offgame rakennus/huone tulee merkata selvästi pelaajan itse tuomilla huomionauhoilla + Offgame lapuilla. Näistä tulee myös sopia etukäteen pelinjohdon kanssa.
 • Pelaajat eivät saa käyttää OFFGAME alueiden sisätiloja piilopaikkana tai ampua sisään/ulos, OFFGAME alueen sisällä olevan henkilöstön tuhoamiseen riittää asiasta ilmoittaminen OFFGAME alueen oviaukolta, jonka jälkeen majoittujien on laitettava raatohuivi oviaukolle.

Hop-upin säätäminen

 • Molemmissa tukikohdissa merkattu Hop-upin säätöalue. Älä säädä hop-upia muualla tukikohdassasi tai sen läheisyydessä, jottet aiheuta turhia puolustushälytyksiä!

Huolto

 • Punaisen ja keltaisen tukikohdissa on saatavilla vesihuoltoa sekä sähköä osapuolen johdon määrittämien laitteiden/akkujen lataamista varten.
 • Suurimmassa ”Tiirinkylän” siviilialueella on saatavilla sähköä siviilien ja YK/ETYJ käyttöön. Kaikissa siviilikohteissa on saatavilla vettä siviilejä ja YK/ETYJ:tä varten.
 • Ensiapua on tarjolla pelinjohdon majoituksessa ja osapuolten komentoteltalla (pl. sininen).
 • Pelaajien on tuotava omat ruuat tapahtumaan. Trangioiden käyttö valvottuna on sallittua. Varmista tällöinkin, ettei maapohja voi syttyä tuleen!
 • Tukikohdissa ja lippupisteissä tulee olemaan roskasäkkejä. Jokainen on kuitenkin velvollinen huolehtimaan omat ja toisten jättämät roskat pois alueelta, JOTTA JATKOSSAKIN SAAMME ALUEEN KÄYTTÖÖN!
 • Pelialueelta löytyy muutamia puu-WC:eitä. Jos jokin WC on täyttynyt tai sieltä on loppunut esim paperi, ilmoita asiasta pelinjohdon edustajalle tai komentorakennetta pitkin osapuolen johtajalle.
 • Pyrimme järjestämään bajamajoja osapuolten tukikohtiin
 • Tulenteko pelialueella on sallittu vain erikseen merkityillä paikoilla.

Tapaturmat ja ensiapu

 • Hätätapauksissa soita 112, noudata ohjeita, järjestä opastus ja informoi pelinjohtoa.
 • Muista aina hätätapauksissa olla yhteydessä myös pelinjohtoon puhelimitse, vaikka jälkikäteen, jos et muuten ehdi.
 • Pelinhohdon puhelinnumero: 0400 232630
 • Pelialueen osoite: Ilveskalliontie 157, Hattula
 • Lievemmissä tapaturmissa, hae hoitoa muilta pelaajilta, oman osapuolesi komentoteltalta tai pelinjohdolta.
 • Ilmoita lievemmistäkin tapaturmista (esim. jalan nyrjähtäminen) pelinjohdolle.

Pelialue

Lisätietoa pelialueesta

 • Pelialueena on Parolannummen Ilveskallion harjoitusalue.
 • Käytössä oleva alue on kooltaan n. 625 ha.
 • Tulenteko pelialueella on sallittu vain erikseen merkityillä paikoilla.

Pysäköinti

 • Ohjeet pysäköinnistä osapuolittain tulevat tarkentumaan ennen tapahtumaa.
 • Pelinjohto ei vastaa parkkipaikalle jätetyistä ajoneuvoista ja omaisuudesta.
 • OFFGAME-ajoneuvojen pysäköinti oman osapuolen tukikohtaan pelin aikana on kiellettyä!
 • Ennen peliä ja pelin jälkeen, voivat pelaajat ajaa oman autonsa tukikohtaan tavaroiden purkamista/lastaamista varten.